Оферта

Публічна оферта на купівлю-продаж товарів

Дана оферта є публічною пропозицією укласти договір купівлі-продажу товару, представленого на сайті https://ginseng-ua.com. Ця оферта є публічною, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без переваги одному покупцю перед іншим. Укладаючи договір купівлі-продажу шляхом прийняття даної оферти, покупець у повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за порушення умов договору та інші умови, визначені в даній оферті. Договір купівлі-продажу на умовах даної оферти вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити замовлення» на сторінці оформлення замовлення та отримання покупцем від продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, які у цій Оферті.

1.2. Товар – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті інтернет-магазину та поміщений у кошик або придбаний покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Интернет-магазин – сайт продавца по адресу https://ginseng-ua.com, створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення покупця із запропонованим продавцем описом Товару з за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець – фізична особа, яка має необхідну дієздатність та розміщує замовлення на купівлю товару, представленого на сайті Інтернет-магазину для цілей, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, або юридична особа або фізична особа-підприємець.

1.5. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСОЛ ЛТД.», ідентифікаційний код юридичної особи 40977390, місцезнаходження: 61136, Харківська обл., м. Харків, вул. Бучми, будинок. 44А, кв. 134, контакти: +38 (099) 450 45 24, +38 (098) 557 50 12, ginseng.ua.pro@gmail.com

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього договору.

2.2. Датою укладання договору (акцептом оферти) та моментом повного та беззастережного прийняття Покупцем умов Оферти вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

3. Оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою або телефоном, вказаним у розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцю у разі, якщо відомості, зазначені Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їхньої дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. Прізвище та ім’я Покупця;

3.3.2. Адреса електронної пошти Покупця;

3.3.3. Контактний номер телефону Покупця;

3.3.4. Спосіб та адреса доставки Товару;

3.3.5. Спосіб оплати Товару;

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються у кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.5. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену у п. 3.3 – 3.4. справжньої Оферти.

3.6. Якщо будь-яка Сторона договору потребує додаткової інформації, вона має право запитати її в іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором.

3.7. Якщо після оформлення замовлення Продавець виявить відсутність замовленого товару або його потрібної кількості на складі, він негайно повідомляє покупця телефоном. Покупець має право замінити відсутній товар аналогічним або відмовитися від замовлення повністю або лише у частині відсутнього товару.

3.8. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у форму на сайті Інтернет-магазину під час оформлення замовлення та його підтвердження або оформлення Замовлення через оператора.

3.9. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.10. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (пропоновані умови придбання Товару) шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує, що він:

– має необхідну дієздатність фізичної особи або є уповноваженим для замовлення Товару представником юридичної особи;

– ознайомлений з чинною редакцією оферти та погоджується з її умовами;

– бере на себе зобов’язання оплатити замовлений товар та прийняти його;

– надав достовірну інформацію при оформленні замовлення;

– передає продавцю для обробки з метою укладання та виконання договору свої персональні дані: повне ім’я, номер телефону, адреси електронної пошти та доставки товару (для фізичної особи);

– дає згоду на обробку переданих персональних даних у цілях, встановлених Політикою конфіденційності, розміщеною на сайті Інтернет-магазину.

4. Ціна та доставка Товару

4.1 Ціни на Товари визначаються продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях.

4.2 Ціни на Товари можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем у повному обсязі, не може змінюватись Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, вказана на сайті Інтернет-магазину, не включає вартість доставки Товару Покупцеві. Вартість доставки Товару Покупець сплачує згідно з діючими тарифами служб доставки (перевізників) безпосередньо вибраної ним службі доставки (перевізнику).

4.4. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару за адресою Покупця при зверненні Покупця з відповідним запитом до Продавця шляхом надсилання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.

4.5. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товаром здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину при оформленні замовлення.

4.6. Зобов’язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю грошових коштів на його рахунок при оплаті товару онлайн або з моменту надходження грошового переказу на користь служби доставки при оплаті Товару в момент його отримання.

4.7. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.8. Приймаючи Товар, Покупець або його представник підтверджує, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду та комплектності товару.

4.9. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту отримання Товару Покупцем у місці поставки Товару при самостійній доставці Товару Продавцем або в момент передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику), обраного Покупцем.

4.10. Якщо Покупець у погоджений при оформленні замовлення термін не з’явиться за товаром до пункту доставки або не здійснить інші необхідні для прийняття товару дії, Продавець доставляє товар повторно у нові терміни, погоджені з Покупцем за телефоном. При цьому Покупець зобов’язаний сплатити за послуги доставки Товару вперше та повторну доставку за тарифами служби доставки.

5. Права та обов’язки Сторін

4.10. Якщо Покупець у погоджень при оформленні замовлення на термін не з’явиться за товаром до пункту доставки або не здійснити інші необхідні для прийняття товару дії, Продавець доставляє товар повторно на нові терміни, погоджені з Покупцем за телефоном. При цьому Покупець зобов’язаний сплатити за послуги доставки Товару вперше та повторну доставку за тарифами служби доставки.

5. Права та обов’язки Сторін

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Усі зміни набирають чинності з моменту публікації.

5.3 Покупець зобов’язаний:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитись із змістом Договору, умовами Договору та цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, та достатні для доставки Покупцю замовленого Товару.

5.4. Покупець має право:

5.4.1. Укласти договір на купівлю Товару відповідно до умов цієї Оферти.

5.4.2. Отримати замовлений Товар у встановлені терміни доставки.

6. Повернення Товару

6.1. Якщо Покупець виявить недоліки Товару, він має право пред’явити Продавцю претензію про повернення Товару відповідно до Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист прав споживачів». Порядок надання претензій визначається зазначеними правовими актами.

6.2. Претензії щодо якості Товару надсилаються письмово на електронну адресу продавця. У претензії слід зазначити повне ім’я (найменування) Покупця, номер та дату замовлення, дату оплати та дату передачі товару, а також описати виявлені недоліки, дату та обставини їх виявлення. До домагання можуть бути додані фотографії.

6.3. Продавець зобов’язаний розглянути претензію протягом 15 календарних днів з моменту її отримання та надати Покупцю мотивовану відповідь про задоволення або відмову в задоволенні претензії шляхом надсилання відповідного рішення на електронну пошту Покупця, з якої було отримано претензію.

6.4. При задоволенні претензії, вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця протягом 10 календарних днів з моменту задоволення такої претензії.

7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю або третім особам внаслідок неналежного використання, споживання або зберігання Товару Покупцем або третьою особою.

7.2. При наданні Покупцем недостовірної або неправдивої інформації при замовленні Товару Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов’язань.

7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, епідемії, пандемії, що виникли незалежно від волі Продавця та/ або Покупця після укладання цього договору. Сторона, яка може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність та захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину під час реєстрації або оформлення Замовлення, Покупець надає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» , без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Цілі та умови збору, обробки та використання персональних даних встановлені Політикою конфіденційності, розміщеною на сайті Інтернет-магазину.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України та відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спору шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ТОВ «ІНСОЛ ЛТД»

Місце знаходження: 61136, Харківська обл., м. Харків, вул. Бучми, буд. 44А, кв. 134

Ідентифікаційний код юридичної особи 40977390

Тел.: +38 (099) 450 45 24; +38 (098) 557 50 12,

E-mail: ginseng.ua.pro@gmail.com